بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمردر ایران | بیمه لاکچری در اصفهان |09132014878
بیمه عمر پاسارگاد در اصفهان| بیمه عمر و سرمایه گذاری در اصفهان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تذکرات تکمیلی در مورد ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم» ثبت شده است

۱۴
ارديبهشت

تذکرات تکمیلی در مورد ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

تذکر ۲: دومین نکته‌ی مهمی که باید به خاطر داشته باشید، این است که نسخه‌های برابر اصل شده یا کپی یا حتی المثنی مورد قبول اداره مالیات نیست و مودی موظف است اصل مدارک را تحویل دهد. اما بعد از اینکه مبلغ قطعی شد، مودی می‌تواند مدارک را درخواست و استرداد کند و هیچ منع قانونی برای این کار وجود ندارد. حتی اضافه پرداخت مودی با رعایت مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم هم قابل برگشت است.
 
  • فروش بیمه عمر در اصفهان
۱۴
ارديبهشت

تذکرات تکمیلی در مورد ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

  • تذکر۱: مطابق این اصل حق بیمه انواع بیمه‌ عمر و زندگی در مورد افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نیست و حق بیمه پرداختی صرفاً بابت پوشش خطر اصلی  بیمه‌های عمر و زندگی با موضوع بند (الف، ب، ج،د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کم کردن از درآمد مشمولان مالیاتی است. بر این اساس حق بیمه پرداختی مازادی که برای پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه‌های عمر و زندگی موضوع تبصره اصلاحی در آیین نامه به شماره ۳/۶۸ قرار می‌گیرد قابل کم کردن نیست.
 
  • فروش بیمه عمر در اصفهان