بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمردر ایران | بیمه لاکچری در اصفهان |09132014878
بیمه عمر پاسارگاد در اصفهان| بیمه عمر و سرمایه گذاری در اصفهان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رده بندی در حوزه توانگری مالی» ثبت شده است

۱۴
اسفند

توانگری مالی شرکت معظم بیمه پاسارگاد از 1392 تا 1400

 

 

  • فروش بیمه عمر در اصفهان
۰۸
ارديبهشت

بنر

رده بندی در حوزه توانگری مالی

 

 

یکی دیگر از معیارهایی که در ابتدای مقاله اشاره شد، سطح توانگری مالی می باشد. توانگری مالی یعنی میزان قدرت پاسخگویی شرکت در برابر مشتریان خود. شرکت هایی که از سطح توانگری مالی خوبی برخوردار هستند، در مقابل صاحبان حقوق و بیمه گذاران از توانایی پرداخت خوبی برخورداند. هر چه این میزان کاهش یابد، مقدار توانایی مالی و پاسخگویی نیز تنزل میابد.

1-سطح یک توانگری مالی: مقدار نسبت توانگری مالی شرکت برابر با 100 درصد است.
2- سطح دو توانگری مالی : مقدار نسبت توانگری مالی شرکت برابر با بیش از 70% و کمتر از 100% است.
3- سطح سه توانگری مالی : مقدار نسبت توانگری مالی شرکت برابر با 50% و کمتر از 70% است.
4- سطح چهار توانگری مالی : مقدار نسبت توانگری مالی شرکت بیش از 10% و کمتر از 50% است.
5- سطح پنج توانگری مالی : مقدار نسبت توانگری مالی شرکت کمتر از 10% است.

شرکت هایی که در سطح توانگری یک هستند، بطور کلی می توانند تعهدات خود را تضمین نمایند. شرکت هایی که در رده دوم هستند تا حدودی قادر به این کار هستند اما باید وضعیت مالی را بهتر کنند و شرکت هایی که در سطح سوم هستند باید به افزایش سرمایه و پلن های مالی، نگاه جدی تری داشته باشند. در این بین شرکت های سطح سوم علاوه بر فعالیت های فوق ملزم به کاهش صدور بیمه نامه هستند.
 

  • فروش بیمه عمر در اصفهان